Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1 : đặt hàng đặt và chọn số lượng

 

Bước 2 : kiểm tra đơn hàng đặt và có thể chọn thêm hoặc giảm số số lượng hàng

 

Bước 4: điền thông tin địa chỉ người mua người nhận

 

Bước 5 : sau Click thanh toán , hệ thống sẽ báo đơn đặt thành công